Görme Engelliler

Işıklar Askeri Hava Lisesi Tanıtım

Askeri Liseler Sınavı (ALS) başvuruları 

11.02.2013 - 08.03.2013 tarihleri arasında

ÖSYM tarafından alınacaktır. 

 

Işıklar Askeri Hava Lisesi Tanıtımı

isiklar Işıklar Askeri Lisesi Türk Silahlı Kuvvetlerine subay adayı öğrenciler yetiştirmek amacıyla 1845 yılında Bursa’da kurulmuştur. Bu tarihten itibaren birçok genelkurmay başkanı, kuvvet komutanı ve çok değerli subaylar yetiştiren Işıklar Askeri Lisesi, 2008 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına Işıklar Askeri Hava Lisesi olarak devredilmiştir.
isiklartoren Işıklar Askeri Hava Lisesi yeni vizyonu ile Türk Hava Kuvvetlerinin en seçkin eğitim kurumu olan Hava Harp Okuluna kaynak teşkil eden en önemli orta öğretim kurumudur. Türk Hava Kuvvetlerinin en genç havacıları olarak Hava Lisesinde eğitim gören öğrenciler mezun olduktan sonra Hava Harbiyeli olarak kartallar yuvası Hava Harp Okulunda eğitimlerine devam edeceklerdir. 
sinif Işıklar Askeri Hava Lisesi bir yılı ingilizce hazırlık sınıfı olmak üzere beş yıl süreli, parasız yatılı, her türlü ihtiyacı devlet tarafından karşılanan, anadolu lisesi fen bilimleri alanı programı uygulayan, tüm dersler de bilgisayar destekli, çağdaş eğitim ve öğretim tekniklerini kullanan, sürekli kendini yenileyen askeri bir okuldur. Çelik pençelerin doğduğu bu kutsal yuvada, eğitim öğretim faaliyetleri akademik, duyuşsal alan ve askeri eğitim olarak çok yönlü ve birbirini tamamlayan bir sistem içerisinde uygulanmaktadır.
lab Akademik eğitim ile öğrenciler, kendi dalında çağın gereklerine uygun, gelişmeleri yakından takip eden eğitici kadrosu ve teknik imkanları ile bilimsel laboratuarlarda birebir eğitim imkanları sağlanarak, çağdaş yönetim anlayışına uygun lider, yönetici ve komutanlar yetiştirme hedefine odaklı, bilgi teknolojilerini ve çağını yakından takip eden, en az bir yabancı dili çok iyi düzeyde bilen, öğrenmeyi öğrenen modern havacı subay adayları olarak yetiştirilmektedir.
Duyuşsal alan eğitimleri ile hava liselilerin, iyi insan, iyi asker ve iyi havacı olmaları için temel değerler kazanmaları hedeflenmektedir. Bu kapsamda dürüstlük, özveri, özgüven gibi erdemli davranışlar geliştirilmekte, Atatürkçülük ve vatan sevgisi, azim ve kararlılık, cesaret ve atılganlık ile subay karakteri şekillendirilmekte, askerlik ve havacılık sevgisi, aidiyet duygusu ve mükemmeliyetçilik ile mesleki nitelikler kazandırılmaktadır.
  Askeri eğitim; beden eğitimleri, uçuş eğitimleri ve liderlik eğitimleri şeklinde uygulanmaktadır. Askeri eğitim ile hava liselilere yaşlarına uygun olarak başlangıç askerlik, takım eğitimleri gibi genel uygulamalar ile uyum yeteneği, birlik beraberlik gibi özel birtakım değerler de kazandırılmaktadır. Beden eğitimleri, öğrencilerin yaşlarına uygun olarak dayanıklılık, güç ve performans kazanmaları amacıyla yapılan çok yönlü beden eğitimi faaliyetleridir. Hava liseliler bu faaliyetler ile meslekleri boyunca ihtiyaç hissedecekleri bedensel yeterlilikleri kazanırlar. Aynı zamanda istedikleri spor branşlarında takım çalışmaları yaparak lisanslı sporcu olabilirler, yurt içinde ve yurt dışında birçok sportif faaliyete ve spor müsabakalarına iştirak edebilirler.

 

 

 

 

Askeri Lise Başvuru ve Giriş Koşulları

 

Öğrenim İle İlgili Koşullar

 • Halen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarının 8 nci sınıfında okuyor olmak ve sınava giriş yılının Haziran döneminde doğrudan mezun olmak (Lise sınıflarında (hazırlık dahil) öğrenim görenlerin başvurusu geçersizdir).
 • Okul bitirme derecesi (son beş yılın ortalaması) en az 3,50 (100´lük sistemde 75) olmak.
 • Yurtdışındaki okul mezunları için (bu durumdaki adayların da sınavın yapıldığı yılın Haziran döneminde doğrudan mezun olmaları gerekmektedir.) bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını ve ilköğretim okullarıyla denkliğini belirten, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak (Bu belge yazılı sınav sonucunda Hava Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen baraj puanı aşıldığı takdirde ikinci aşama sınavına gelirken adaylar tarafından yanlarında getirilecektir.)

Sağlık, Boy-Kilo ve Yaş İle İlgili Koşullar

 • Sınava giriş yılında en fazla 16 yaşında, en az 13 yaşında olmak(Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptırmış olanların düzeltmeden önceki yaşları geçerlidir.)
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin ortaöğretim okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak (vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düz taban olmamak, duymasında en ufak bir kusur bulunmamak, her ne derece olursa olsun gözlük-lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak.)
 • Sevk edileceği askeri hastaneden; IŞIKLAR ASKERİ HAVA LİSESİ için "ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR, UÇUCU YETİŞTİRİLMEYE ELVERİŞLİDİR.", diğer askeri liseler için "ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR." kaydını içeren sağlık kurulu raporu almak.
 • Türkçe’yi kusursuz konuşmak. (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak.)
 • Yapılacak ön sağlık muayenesinde, yaş, boy (ayakkabısız) ve kilo aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar içinde, boy-kilo oranı ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun sınırlar içinde bulunmak,

Yaş

En Az Boy (cm)

Kilo (Kg)

En Fazla Boy (cm)

Kilo (Kg)

13 140,5 30 171,5 67,45
14 146,5 34,2178,572,8
15 152,5 39,5 182,5 77,5
16 158 44,9 185 80,8

Sosyal Durum, Ahlak ve Karakterle İlgili Koşullar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
 • Evli, dul, nişanlı olmamak, bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak.
 • Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak.

Işıklar Askeri Hava Lisesi İçin Gerekli Diğer Koşullar

 • Işıklar Askeri Hava Lisesine girebilmek için, Askeri Liselere Giriş Sınavı Aday Bilgi Formunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı tercihinde bulunmak,
 • ÖSYM tarafından yapılan ve 1’nci seçim aşaması olan Askeri Liseler Sınavı (ALS)´ndan Hava Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen olan baraj puanı almak,
 • Baraj puanı aşan adaylar için, Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yetenek Sınavı, Mülakat, Psikoteknik Test ve Sağlık muayenesi aşamalarını içeren 2´nci Seçim Aşamasını başarıyla tamamlamak,
 • Performans Puanına göre yapılacak sıralamada Hava Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen kontenjan içerisinde olmak.
 • “Askeri Okullara Alınan Öğrenciler İle Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik” ’te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek.

  

 

Askeri Liseler Başvuru İşlemleri

Askeri Liseler Öğrenci Seçme Sınavı (ALS)’na başvurmak isteyen adaylar Başvuru Kılavuzunu ve Aday Bilgi Formunu ww.tsk.tr ve www.osym.gov.tr internet adreslerinden temin edebileceklerdir.

Başvurular, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ile bazı ortaöğretim kurumlarında oluşturulacak Başvuru Merkezleri tarafından, internet aracılığıyla alınacaktır. Başvuru merkezleri www.ikdm.hho.edu.tr, www.tsk.tr, www.osym.gov.tr internet adreslerinden yayınlanacaktır.

Adaylar, kılavuzda belirtilen kurallara göre Aday Bilgi Formunu doldurarak öğrenim gördüğü ilköğretim okulu müdürlüğüne onaylatacaklardır. Onayı olmayan formlar işleme alınmayacaktır. Adaylar, sınav ücretini sınava başvurma süresi içinde ilgili banka şubelerine T.C. Kimlik Numarası, ad, soyadı, bu sınavın açık adını belirterek yatıracaklardır. Sınav ücretini yatırdıktan sonra özel kimlik belgesi ve Aday Bilgi Formu ile birlikte Başvuru Merkezine giderek, başvurularını internet aracılığıyla Başvuru Merkezi görevlisine, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yaptıracaklardır. Başvuru Merkezine adayın kendisinin gitmesi zorunludur. Adayların fotoğrafları Başvuru Merkezi görevlisi tarafından çekilerek internetle ÖSYM kayıtlarına aktarılacaktır. Aday başvuru kayıt bilgileri dökümünden bilgilerini kontrol edip onaylayacaktır. Adayın ve görevlinin imzaladığı Aday Bilgi Formu adayda kalacaktır. Bu işlemleri yaptıktan sonra ALS başvurusu tamamlanmış olacaktır.

Yurt dışında yaşayan adaylar, başvuru süresi içinde aşağıdaki belgeleri bir zarf içerisinde ÖSYM´ye göndererek veya elden teslim edilmesini sağlayarak başvurularını gerçekleştirebilirler.

 1. Doldurulmuş ALS Aday Bilgi Formu,
 2. Yurt dışında bulunma nedenlerini ve sürelerini belirten resmi bir belge,
 3. Son üç ay içerisinde cepheden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf (Gözlükle çekilmiş fotoğraf gönderilmemelidir.)
 4. Özel kimlik belgesinin onaylı örneği,
 5. Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu.

     

Askeri Liseler Seçim Aşamaları

Askeri Liselere öğrenci seçim işlemleri iki aşamada yapılmaktadır. Birinci aşama Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri´nin okullarına başvuran öğrencilerin tümünün katıldığı ve ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan yazılı sınav ile bu yazılı sınavdan belirlenen baraj puanı aşan adayların davet edildiği ve Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yetenek Sınavı, Mülakat, Psikoteknik Test ve Sağlık muayenesi aşamalarından oluşan 2´nci seçim aşamasıdır. 

Birinci Seçim Aşaması: Askeri Liseler Öğrenci Seçme Sınavı (ALS)

Askeri liselere öğrenci seçim işlemlerinin ilk basamağı ÖSYM tarafından yapılan ve adayların sayısal, sözel ve mantıksal akıl yürütme becerilerinin ölçüldüğü ALS yazılı sınavıdır. Yazılı sınavda adaylara Sözel ve Sayısal olmak üzere iki bölümden oluşan bir test uygulanmaktadır. Yazılı sınav ilköğretim öğrencilerinin cevaplayabilecekleri düzeyde olup, soru dağılımları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. Yazılı sınav sonucuna göre Hava Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen baraj puanını aşan adaylar 2´nci Seçim Aşamasına çağrılırlar.

DERSLER

SORU ADEDİ

Sözel Bölüm Türkçe 30
İnkilapTarihi 7
Milli Tarih 4
Milli Coğrafya 4
Sayısal Bölüm Matematik 30
Fen Bilimleri 25
Genel Toplam 100
İkinci Seçim Aşamaları

 

Baraj puanını aşan adaylar, Haziran - Temmuz ayları içerisinde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarınca ortak yapılacak olan ve Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yetenek Sınavı, Mülakat, Psikoteknik Test (sadece Hava Kuvvetleri Komutanlığı tercihi olanlara uygulanır) ve Sağlık Muayenesi aşamalarından oluşan 2´nci Seçim Aşamasına katılmak üzere Hava Harp Okulu Yeşilyurt/İstanbul sınav merkezine çağrılır. 

İkinci Seçim Aşamaları aşağıda belirtilen safhalardan oluşmaktadır:

Ön Sağlık Muayenesi

saglik Uzman doktorlar tarafından aday öğrencilerin fiziksel görünümleri incelenerek, boy ve kiloları ölçülmekte, sağlıkla ilgili ön koşulları taşıyıp taşımadıkları tespit edilmektedir. Ön sağlık muayenesinde yetersiz bulunan adaylar elenmektedir.

Bedeni Yetenek Sınavı

spor Adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonunu meydana çıkaracak testler uygulanmaktadır. Testlerin 2 veya daha fazlasında başarısız olan aday elenmektedir. 
Uygulanacak testler ve baraj değerleri aşağıdadır:

Test Türü

13-14 Yaş

15-16 Yaş

400 m Koşu 85 saniye 80 saniye
Durarak Uzun Atlama 160 cm 170 cm
Mekik (1 Dakika) 30 tekrar 35 tekrar
Basketbol Topu Fırlatma 7 metre 8 metre

Mülakat

Kişilik Testi

Görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmekte ve yetersiz bulunan öğrenciler elenmektedir.

Psikoteknik Testi (Yalnız Hv.K.K.lığı için)

psikomotor Hava Kuvvetleri Komutanlığı namına Işıklar Askeri Hava Lisesinde okumak için başvuran adayların; el-ayak-göz koordinasyonunu, dikkat ve tepki hızını, algılama hızını ölçerek uçuşa yatkınlıklarını belirlemek amacıyla uygulanan bir testtir.
Psikoteknik test sonucunda belirlenen baraj puanı aşamayan adaylar ELENİR. (Tercihleri arasında diğer kuvvet komutanlıkları bulunan adayların bu kuvvetler adına askeri öğrenci olma hakkı devam eder. Sadece Hava KuvvetleriKomutanlığı namına askeri öğrenci olma hakkı sona ermiş olur.)

Sağlık Muayenesi

saglik Mülakat ve Psikoteknik Testten (Yalnız Hv.K.K.lığı için) başarılı olan adaylar, sağlık muayenesi için askeri hastaneye sevk edilmektedir. Sağlık muayenesi sonucunda; Işıklar Askeri Hava Lisesi için "ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR. UÇUCU YETİŞTİRİLMEYE ELVERİŞLİDİR", diğer askeri liseler için "ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR" kaydını içeren sağlık kurulu raporu alanlar sıralamaya dahil edilir. Sağlık muayenesi sonucunda elenen adayların sağlık sonucuna itiraz etme hakkı tanınır. Bu hakkından yararlanmak isteyen adaylar bir başka askeri hastaneye sevk edilirler. İtiraz muayenelerinde geçmeleri durumunda sıralamaya dahil edilirler.

Kesin Kayıt İşlemleri

osu İkinci seçim aşamalarının sonunda performans puanına göre, Kuvvet Komutanlıklarının belirlediği kontenjan miktarınca asil ve yedek aday listeleri düzenlenmektedir. Eğer ikinci seçim aşamalarını kazanan aday sayısı kontenjan miktarının üzerinde ise, asil veya yedek listeye giremeyen adaylar olabilir. Sıralama sonuçları www.ikdm.hho.edu.tr internet adresimizden kamuoyuna duyurulmaktadır.
Asil listedeki adayların kesin kayıt işlemleri yapıldıktan sonra, asil listede bulunan adaylar ile kontenjanın dolmadığı takdirde yedek listeden adaylar çağrılarak kontenjan tamamlanmaktadır.

İntibak Eğitimi

İntibak_egitimi Kesin kayıt işlemi tamamlanan adaylar müteakiben intibak eğitimine alınmaktadır. İntibak eğitiminde temel askeri eğitim verilmektedir. Bu süreç, adayın kazandığı Askeri Liseyi tanımasını ve intibak etmesini kolaylaştırmak amacıyla uygulanmaktadır. Bu süreç içerisinde uyum sağlayamayan adaylar okuldan ayrılabilmektedir.

 

Askeri Liseler Sık Sorulan Sorular

ALS sınavı sonucunda bütün kuvvetleri kazandım. Hepsi için ayrı ayrı takım evrak hazırlamalı mıyım? 

-Askeri Liseler ikinci seçim aşaması Hava, Kara ve Deniz Kuvvetlerinin katılımıyla ortak olarak icra edilmektedir. Hangi kuvvet veya kuvvetlere başvurmuş olursanız olun sadece tek bir takım evrak hazırlamanız yeterlidir.

Kazandığım kuvvetler için ayrı ayrı yerlerde mülakata mı gireceğim? Hayır. İkinci seçim aşamaları üç kuvvetin tek bir merkezde ortak icra ettiği bir faaliyettir. Kazandığınız kuvvet yada kuvvetler adına yalnızca bir mülakata gireceksiniz.

Mülakat tarihimi değiştirebilir miyim? Hayır. Mülakat tarihleri değiştirilmemektedir.

Seçim aşamaları nerede yapılacak? TSK Askeri Liselerine öğrenci seçim faaliyetleri ikinci seçim aşaması Hava Harp Okulu - Yeşilyurt/İSTANBUL´da yapılmaktadır.

Takım evrakın bulunduğu posta iletiniz henüz bana ulaşmadı. Ne yapmalıyım? Hava Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen ALS baraj puanını aşarak ikinci seçim aşamalarına davet edilen adaylar ve hazırlamaları gereken evraklar www.ikdm.hho.edu.tr internet adresimiz ilan edilecektir. Ayrıca gerekli evrakları bu internet adresinden temin edebilirsiniz.

Seçim aşamalarına velimle katılmak zorunda mıyım? Velinizle gerekli evraklarınız hazırladıktan sonra seçim aşamalarında size bir başka büyüğünüz eşlik edebilir.

Kara ve Hava Kuvvetlerini kazandım. Kara Kuvvetleri için okul tercihi yaptım. Hava Kuvvetleri için de yapacak mıyım? Hayır. Hava Kuvvetleri namına alınacak olan askeri öğrenciler Işıklar Askeri Hava Lisesinde öğrenim göreceklerdir. Kazanmanız durumunda bu liseye gideceğinizden tercih yapmanız gerekmemektedir.

8. Sınıfta okuyan bir kız öğrenciyim. Havacı subay olmak istiyorum. Askeri Liseler sınavına başvuruda bulabilir miyim? Hayır. Askeri liselere kız öğrenci alınmamaktadır. Askeri okullardan Harp Okullarına bayan öğrenci alımı yapılmaktadır. Başvuru şartlarını sağlamanız halinde, Harp Okullarına başvuruda bulunabilirsiniz.

Işıklar Askeri Hava Lisesine giriş için Askeri Liseler Sınavı başvuru belgesini nereden alabilirim? Askeri Liseler Sınavı başvuru belgeleri www.ikdm.hho.edu.tr, www.tsk.mil.tr , www.osym.gov.tr internet sitelerinden temin edebilirsiniz.

Askeri liselere girmek için ALS’ye girmek gerekli midir? Askeri liselere ALS yazılı sınavı ile öğrenci alınmaktadır. SBS, OKS vb. sınavlar ile öğrenci alımı yapılmamaktadır..

Hava Lisesine kaç kere başvurma hakkımız var? Askeri Liselere İlköğretim son sınıftaki öğrenciler mezun oldukları yıl yalnızca bir kere başvurabilirler. Ara vermiş olanlar yada lise 9’ncu sınıfta okuyan öğrencilerin başvuruları kabul edilmemektedir.

 

KAYNAK: http://www.ikdm.hho.edu.tr/

               http://www.isiklar.tsk.tr/