Görme Engelliler

Tarihçemiz

Kırım’dan İstanbul’a göç eden daha sonra büyük depremde Bursa’ya yerleşen HOCAİLYASZADE Mehmet Çelebi tarafından 1468 yılında kurulduğu rivayet edilmektedir. İlk ismi Kümbetli Mektep olarak geçmektedir.

Kırım’dan İstanbul’a göç eden daha sonra büyük depremde Bursa’ya yerleşen HOCAİLYASZADE Mehmet Çelebi tarafından 1468 yılında kurulduğu rivayet edilmektedir. İlk ismi Kümbetli Mektep olarak geçmektedir. Okul 1854 yılındaki büyük depremde kısmen yıkılmış ve yeniden yapılmıştır.

1912-1914 yılları arasında zamanın Milli Eğitim Müdürü Cumalı Beyin teşvikleriyle Özel İdare tarafından şimdiki kullandığımız bina yapılmış ve okula Hocailyaszade Vakıf Mektebi ismi verilmiştir.

Okulun bahçesinde bulunan Hocailyaszade Mehmet Çelebi ailesine ait mezarlar 1933 yılında Okul müdürü Ali Ulvi BOYSAN tarafından kaldırılmış ve mezar taşları Arkeoloji Müzesine gönderilmiştir. Bilahare okulun adı Hususi Reyhanpaşa Mektebi olmuş ve okulda Hususi Mekteplertalimatnamesi ile maarif vekaletinin talimatnamesinin uygulandığı tespit edilmiştir. Yine tarihçesinde bir dönem Musevi ağırlıklı öğrencilerinde öğrenim gördüğü bilinmektedir. Daha sonra Türkiye genelindeki okul numaralandırılmasında 15. Mektep daha sonrada Hocailyas ilkokulu adını almıştır.

1914 yılından bu tarafa;

Okul müdürü Necati EBCİM’in gayretleriyle 3 derslikli şimdiki anasınıfı olarak kullanılan bina yapılmıştır.

1970 yılında okul müdürü Necdet UNAN zamanında okulun döşemeleri ve elektrik tesisatı yenilenmiştir.

1984 yılında okula atanan ilk bayan müdür Ülker ATAMAN zamanında okul yeniden elden geçirilmiş,tuvaletlerin yerleri değiştirilmiştir ve modern hale getirilmiş,koridorlar lambri kaplanmış,alt koridor parke taşlarla kaplanmış,bilgisayar ve diğer elektronik cihazlar alınmış ve daha birçok yenilik yapılmıştır.

1995 yılında göreve başlayan okul müdürü Selahattin AZAK ‘ın gayretleriyle okula

doğalgazlı kalorifer tesisatı kazandırılmış,anasınıfının tüm mefruşatı değiştirilmiş,alt sınıfların döşemeleri yenilenmiştir.

Yapılan başarılı çalışmalar sonucu 1993 yılından itibaren okul aranılır bir hale gelmiş

ve mevcudu hızla artmaya başlamıştır. Buna parelel olarak okulun başarı grafiği hızla yükselmiş Anadolu liselerine büyük oranlarda öğrenci vermiştir .Sosyal faaliyetlere imkanlar dahilinde yer verilmiş şu anda okulda bir folklar ,birde flüt takımı faaliyet göstermektedir.

1997-1998 öğretim yılında okul ilköğretim okuluna dönüşmüş ve ismi HOCAİLYAS İLKÖĞRETİM OKULU olmuştur. İlk yıl 2 şube 6.sınıf açılmış ve 64 öğrenci 6.sınıfa kayıt edilmiştir.

2002- 2003 eğitim –öğretim yılı sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zafer Plaza yönetim kurulu arasında imzalanan protokol sonucunda okulun restorasyonu yapılmış, ayrıca tuvaletler tamamı ile yenilenmiştir.

Okulun şimdiye kadar çok seçkin insanlar yetiştirdiği bilinmektedir. Bunlardan eski

Milli Eğitim Bakanlarından Orhan Cemal FERSOY,eski Milli Savunma Bakanlarından Ümit Haluk BAYÜLGEN ,Eski Milli Güvenlik Konseyi Üyesi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin ERSİN daha,birçok devlet adamı ve sanatçı bu okuldan yetişmişlerdir. Halen ilimizde görev yapan birçok iş adamı doktor,avukat,öğretmen okulumuz mezunlarındandır.

2000 yılında göreve başlayan okul müdürü Ergün DOĞAN’ın gayretleri ile Bursa’da İlk Eğitime %100 destek kampanyanyası adı altında 2002-2003 eğitim öğretim yılı sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zafer Plaza Yönetim Kurulu arasında imzalanan protokol sonucunda okulun restorasyonu yapılmıştır. Sonucunda çatı,tuvaletler,anasınıfı mutfağı neredeyse tamamen yenilenmiştir.

Türkiye geneli ve İl çapında yapılan özellikle resim ve kompozisyon yarışmalarında büyük başarılar elde edilmiştir. Orta öğretim giriş sınavlarında oldukça önemli başarılar elde edilmektedir.

Anasınıfın tüm sınıfları,koridorları ve merdivenleri laminat parke ile döşenmiş, sınıflara bilgisayar ve prejeksiyon makineları kurulmuştur.İdare odaları ve sınıflar velilerin gayretleri ile teknolojinin kullanılabileceği hale getirilmiştir.

OKULUMUZDA GÖREV YAPAN MÜDÜRLERİMİZ

1-Hafız Zekerriya

2-Köse Hilmi

3-Ömer Fevzi Güven 1931-1935

4-Ali Ulvi Boysan

5-Osman Necati Ebcim 1943-1964

6-Şükrü İlhan 1964-1969

7-Necdet Unan 1970-1974

8-İdris Yıldızhan 1970-1974

9-Necdet Unan 1977-1984

10-Ülker Ataman 1984-1995

11-Selahattin Azak 1995-1989

12-Yaşar Çelik 1998-2000

13-Ergün Doğan 2000-2008

14- Hasan Turlin 2010-2012

15- Gürsel Budak 2012-